Działalność MRVarchitekci
prowadzona jest od 2010r
we współpracy z
kompetentnymi projektantami,
inżynierami oraz
specjalistami różnych branż.
Współpracujemy z konserwatorami
zabytków przy inwestycjach
objętych ochroną konserwatorską.
obsługę procesów inwestycyjnych
Doświadczenie, uprawnienia
zawodowe oraz współpraca
z innymi firmami pozwalają
nam z powodzeniem świadczyć
usługi od fazy koncepcyjnej
do etapu użytkowania obiektu.

kooperacja międzybranżowa:
obiektów przemysłowych,
użyteczności publicznej,
obiektów mieszkaniowych,
konserwacja zabytków:
rewitalizacje objęte ochrona konserwatorską,
obiekty z gminnej ewidencji zabytków,
obiekty z rejestru wojewódzkiego zabytków,
tereny.
projekty budowlane:
projekty budowlane wielobranżowe,
projekty wykonawcze,
projekty wnętrz,
procesy administracyjne.
inwentaryzacje:
obiektów zabytkowych,
obiektów budowlanych.
koordynacja dokumentacji:
z właściwym konserwatorem zabytków,
z gestorami sieci,
z projektantami innych branż
i oraz innymi podmiotami
administracji państwowej na
każdym etapie projektowania.