Cennik

Pracownia MRV Architekci opiera się na cenniku prac projektowych powszechnie obowiązujących architektów:
• zobacz: ZASADY WYCENY PRAC PROJEKTOWYCH SARP
• zobacz: IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Szczegóły dotyczące rodzaju, zakresu i kosztów usług projektowych architektów znajdują się na powyższych stronach internetowych SARPU oraz IZBY ARCHITEKTÓW.

 

Ceny za konsultacje architekta (za prace standardowo świadczone przez szefa biura architektonicznego lub wysoko kwalifikowanego projektanta ): 300 – 600 PLN / godz.

Ceny za konsultacje konstruktora: 200 – 400 PLN / godz.

 

Ceny za nadzór autorski na budowie miejscowy: 400 PLN
1 nadzór na budowie (do 2 h pobytu)
Pod pojęciem pełnienia nadzoru autorskiego miejscowego należy rozumieć pełnienie obowiązków wynikających z Ustawy, na budowie, lub w innych miejscach wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, lub ARCHITEKTA jeżeli znajdują się w odległości nie większej niż 15 km od siedziby ARCHITEKTA.

 

Ceny za nadzór autorski na budowie zamiejscowy: 500 – 1.000 PLN (w zależności od odległości)
1 nadzór na budowie (do 4 h pobytu).
Pod pojęciem pełnienia nadzoru autorskiego zamiejscowego należy rozumieć pełnienie obowiązków wynikających z Ustawy na budowie, lub w innych miejscach wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, lub ARCHITEKTA jeżeli znajdują się w odległości większej niż 15 km od siedziby ARCHITEKTA.